Kitkan viisaat

Kitkan Viisaat moittii Tukesia Kuusamon kaivospiirien lupamenettelystä PDF Tulosta Sähköposti

Kitkan Viisaat ry valitti hallinto-oikeuteen Tukesin kesällä 2014 antamista Kuusamon kaivospiirien ’Yleisten ja yksityisten etujen turvaamismääräyksistä’. Tukes antoi lausuntonsa valituksiin ja nyt Kitkan Viisaat ry on antanut vastaselityksensä. Valituksen aiheena oli ollut se, ettei Tukesin päätöksessä annettu ollenkaan yleisen ja yksityisen edun turvaamismääräyksiä, vaikka se oli tuon uuden kaivoslain vaatiman menettelyn nimenä. Lisäksi Tukes oli jättänyt kertomatta kaivospiirien historiatiedot, käsitteli kaivospiirejä yksittäin ilman kokonaistarkastelu, jätti muistutukset ja mielipiteet päätöksessään huomioimatta, eikä antanut kaivospiirin tarkistuskäsittelynsä yhteydessä vastaselitysmahdollisuutta muistuttajille.

Perusteluja noihin valituksessa moitittuihin menettelyihin ei Tukesin lausunnosta löytynyt. Tukes toteaa ettei kaivospiirien historiatiedot kuulu asiaan, esitetyt ympäristöongelmat eivät Tukesille kuulu, uraani ei kuulu asiaan koska kaivospiirit ovat kullan nimissä, kuulutusasiakirjat ovat olleet asian käsittelyn kannalta riittävät, eikä vastaselitysmahdollisuutta annettu, koska se ei olisi vaikuttanut asian päätösharkintaan. Lisäksi Tukesin lausunnosta ilmenee Tukesin kanta, että lupapäätöksen viittaukset lainsäädäntöön ovat ikään kuin riittäviä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi koska kyseessä ovat toimimattomat kaivospiirit. Tukes puolustelee sillä, että nuo lupamääräykset on jatkossa kuitenkin tarkistettava määräajoin.

Edellä kuvattuja Tukesin perusteluja Kitkan Viisaat ry ei hyväksynyt ja vastaselityksessään uudisti aikaisemman valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Liitteessä vastaselityksemme.

Liitteet:
TiedostoTiedoston koko
Lataa tämä tiedosto (Vastaselitys_Kuusamo_kaivospiiri_Kitkan_Viisaat.pdf)Vastaselitys65 Kb
 

Toimintaa tukevat

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki