Kitkan viisaat

Kitkan Viisaat ry - Kitkan ystävä ja suojelija PDF Tulosta Sähköposti

Kirkasvetinen Kitkajärvi on Suomen ainoa säännöstelemätön suurjärvi, joka on tunnettu pienestä muikustaan, "Kitkan viisaasta", sekä taimenistaan. Karua jä lähes luonnotilaista Kitkaa kutsutaan myös "Euroopan suurimmaksi lähteeksi". Kitkasta 2/3 on Posion, siis Lapin, alueella ja 1/3 Kuusamon eli Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Kitkan kahta osaa, Yli-Kitkaa ja Ala-Kitkaa, yhdistää Kilkilösalmi. Yli-Kitkan pinta-ala on 48 neliökilometriä. Posiojärvi liittyy Yli-Kitkaan järven luoteispäässä.

Kitkan vesistön vedenpintaa laskettiin 1800-luvulla kahdessa vaiheessa yhteensä n 2,1 metriä, jotta rannoille saatiin lisää karjan rehua kasvavia luonnonniittyjä. Nykyinen korkeustaso on 240 mpy (metriä merenpinnan yläpuolella). Järvellä on runsaasti hiekka- ja pienikivisiä rantoja, matalikoita ja karikoita, sekä syvänteitä aina 40 metriin asti. Myös matalikoilla ajoittain paljastuvat kiviröykkiöt ja hiekkasärkät ovat tyypillisiä. Suuren massan takia Yli-Kitkan vesi jäätyy ja jäät sulavat myöhemmin kuin pienemmissä järvissä.

Vedenjakaja Maaselkä kulkee Kitkan eteläpuolelta. Kitkan vedet virtaavat siten itään ja länteen. Ala-Kitkasta itään lähtevä Kitkajoki yhtyy Oulankajokeen, ja se edelleen Koutajokeen. Koutajoen vesistöalue on Suomen puolella suojeltu koskiensuojelulailla. Kitkajoki ja Oulankajoki virtaavat Oulangan kansallispuiston läpi ja sieltä Kitkan vesi jatkaa matkaa Venäjälle Paanajärven kansallispuistoon. Kitkan länsirannalta, Riisitunturin kansallispuistosta avautuu näkymä yli koko Kitkan.

Voit lähettää havaintoja, mielipiteitä ja kysymyksiä lomakkeella asiantuntijaverkostolle

KITKAN VIISAAT VIIKKO-OHJELMA 2013

 

Toimintaa tukevat

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki